Menü Kapat

Yazılımın Genel Özellikleri
Hazırlamış olduğumuz bu yazılım ile talaşlı imalat sektöründe imalat yapan tüm firmalarda üretim takibinin kolay bir şekilde yapılabilmesi ve raporlanması hedeflenmiştir.
Programın modülleri

1. Üretim Takip Modülü

 • Ön Sipariş
 • FNSS Otomatik Sipariş Entegrasyonu
 • MAN Otomatik Sipariş Entegrasyonu
 • Teknik Resim Arama – İlişkilendirme
 • FAI Takibi
 • Ön Siparişlerin Müşterilere göre dağılım analizi
 • İş Emirleri Hazırlama
 • Alt Parçalar Tanımlama – Ürün Ağacı Oluşturma
 • Ön Sipariş – İş Emri İlişkilendirme
 • Yan Sanayi İşlemleri
 • Dış Operasyon Formu Hazırlama
 • Otomatik Teknik Resim Gönderimi
 • Otomatik Sipariş Mektubu Oluşturma
 • Denetim İşlemleri
 • Denetim Kayıtları Oluşturma
 • Denetim Mailleri Gönderme
 • Denetçi Uygun Red Miktarıları Takibi
 • Red Parça Takibi
 • Denetçi Belge Yükleme
 • Denetim – Denetçi Takibi
 • Kalite Bölüm İşlemleri
 • Ölçüm Noktaları Tanımlama
 • Teknik Resim Yükleme
 • Ölçüm Teknik Resmi Yükleme
 • Malzeme Denetim Formu Oluşturma-Yükleme
 • CMM Rapor Yükleme
 • Manuel Ölçüm Kayıtları Girişi
 • FNSS FAI Form Oluşturma
 • Uygunluk Belgesi ve Sevk İşlemleri
 • Stok Etiketleri Oluşturma
 • Sevk Etiketleri Oluşturma
 • Uygunluk Belgesi – COC – Oluşturulması
 • Geçmiş Üretim İşlemlerin Outlook Entegrasyonu
 • KYS Kapsamında Raporlamalar

2. Üretim Veri Giriş Modülü
• Üretim Veri Girişi
• Personel Performans Takibi
• İşlem Geçmisi
• Teknik Resim Görüntüleme
• KYS Kapsamında Raporlamalar
• Planlama – Üretim Veri Giriş Entegrasyonu
3. Satınalma – Malzeme Talep Modülü
• Teklif Formları Oluşturma
• Teklif Veritabanı Oluşturma
• Teklif Değerlendirme
• Sipariş İşlemleri
• Giriş Kontrol İşlemleri
• Hammadde COC Belge yükleme
• Yan Sanayi COC Belge yükleme
4. Stok Yönetim Modülü
• Tamamlanmış Ürün Stok Takibi
• Hammadde Ürün Stok Takibi
• Yarı Mamül Ürün Stok Takibi
• Müşteriye ait yarı mamül ve hammadde stok takibi
5. CNC Tezgahlarda Kesici Takım Yönetim Modülü
• İş Emri Bazlı Kesici Takım Takibi
• Personel Bazlı Kesici Takım Takibi
• Kesici Takım Stok Takibi
6. Pratis Entegrasyon Modülü
• Pratis Teklif Takibi
• Teklif dökümantasyonunu arşivlenmesi
• Pratis teklifleri için yan sanayi teklif alma ve değerlendirme
7. Teklif Modülü
• Teklif İşlemleri
• Teklif Dökümantasyonu
• Tekliften Siparişe Aktarma
• Tekliflerin Raporlanması
8. Kalite Dökümantasyon Modülü
• Kalite Dökümanları Görüntüleme İşlemleri
• Formlar ve Form Numaraları
• Eğitim İşlemleri
• Düzeltici Önleyici Faaliyet
• İç Tetkik İşlemleri
• Kalibrasyon İşlemleri
• Uygunsuzluk İşlemleri
• Bakım İşlemleri
• Arıza İşlemleri
• Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tunağı
• Yıllık Makina Bakım Planı
• Hedef Takip Tablosu Hazırlama
9. AS 9100 Risk Yönetimi
• Risk – Tehdit Tanımlama
• İş Emri bazında Risk – Tehdit Tanımlama
• Parça bazında Risk – Tehdit Tanımlama
• Uygun olmayan ürün raporu Risk – Tehdit Bağlantısı

10. Temel Veri Tanımlamaları