Yazılımın Genel Özellikleri
Hazırlamış olduğumuz bu yazılım ile talaşlı imalat sektöründe imalat yapan tüm firmalarda üretim takibinin kolay bir şekilde yapılabilmesi ve raporlanması hedeflenmiştir.
Programın modülleri

1. Üretim Takip Modülü

 • Ön Sipariş
 • Teknik Resim Arama – İlişkilendirme
 • Ön Siparişlerin Müşterilere göre dağılım analizi
 • İş Emirleri Hazırlama
 • Alt Parçalar Tanımlama – Ürün Ağacı Oluşturma
 • Ön Sipariş – İş Emri İlişkilendirme
 • Yan Sanayi İşlemleri
 • Dış Operasyon Formu Hazırlama
 • Otomatik Teknik Resim Gönderimi
 • Otomatik Sipariş Mektubu Oluşturma
 • Red Parça Takibi
 • Kalite Bölüm İşlemleri
 • Ölçüm Noktaları Tanımlama
 • Teknik Resim Yükleme
 • Ölçüm Teknik Resmi Yükleme
 • Malzeme Denetim Formu Oluşturma-Yükleme
 • CMM Rapor Yükleme
 • Manuel Ölçüm Kayıtları Girişi
 • Uygunluk Belgesi ve Sevk İşlemleri
 • Stok Etiketleri Oluşturma
 • Sevk Etiketleri Oluşturma
 • Uygunluk Belgesi – COC – Oluşturulması
 • Geçmiş Üretim İşlemlerin Outlook Entegrasyonu
 • KYS Kapsamında Raporlamalar

2. Üretim Veri Giriş Modülü

 • Üretim Veri Girişi
 • Personel Performans Takibi
 • İşlem Geçmisi
 • Teknik Resim Görüntüleme
 • KYS Kapsamında Raporlamalar
 • Planlama – Üretim Veri Giriş Entegrasyonu

3. Satınalma – Malzeme Talep Modülü

 • Teklif Formları Oluşturma
 • Teklif Veritabanı Oluşturma
 • Teklif Değerlendirme
 • Sipariş İşlemleri
 • Giriş Kontrol İşlemleri
 • Hammadde COC Belge yükleme
 • Yan Sanayi COC Belge yükleme

4. Stok Yönetim Modülü

 • Tamamlanmış Ürün Stok Takibi
 • Hammadde Ürün Stok Takibi
 • Yarı Mamül Ürün Stok Takibi
 • Müşteriye ait yarı mamül ve hammadde stok takibi

5. CNC Tezgahlarda Kesici Takım Yönetim Modülü

 • İş Emri Bazlı Kesici Takım Takibi
 • Personel Bazlı Kesici Takım Takibi
 • Kesici Takım Stok Takibi

6. Teklif Modülü

 • Teklif İşlemleri
 • Teklif Dökümantasyonu
 • Tekliften Siparişe Aktarma
 • Tekliflerin Raporlanması

6. Kalite Dökümantasyon Modülü

 • Kalite Dökümanları Görüntüleme İşlemleri
 • Formlar ve Form Numaraları
 • Eğitim İşlemleri
 • Düzeltici Önleyici Faaliyet
 • İç Tetkik İşlemleri
 • Kalibrasyon İşlemleri
 • Uygunsuzluk İşlemleri
 • Bakım İşlemleri
 • Arıza İşlemleri
 • Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tunağı
 • Yıllık Makina Bakım Planı
 • Hedef Takip Tablosu Hazırlama